Fluktuace zaměstnanců ve výrobní společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tématem bakalářské práce je fluktuace zaměstnanců ve výrobní společnosti. Práce čerpala z analýz současného stavu, poskytnutých interních dat, ze spolupráce s dělníky, personalistkami a dotazníkového šetření. Návrhem bude takové opatření, které by snížilo společnosti DFK s.r.o. množství dobrovolně odcházejících zaměstnanců z výroby. Návrhová část poslouží jako podklad pro pracovníky personálního oddělení k vytvoření lepších pracovních a motivačních podmínek.
This thesis concerns fluctuation of employees in a manufacturing company. The approach taken was based on existing literature on the topic, internal data provided by the company, collaboration with workers and HR employees, and a survey. The aim was to propose a set of recommendations leading to a decrease in the number of employees voluntarily leaving company DFK s.r.o. The resulting recommendations could be used by the HR department as a guidelines in designing new motivational policies and rethinking the work environment.
Description
Citation
KVASNIČKOVÁ, L. Fluktuace zaměstnanců ve výrobní společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (místopředseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-15
Defence
Otázky oponenta BP - zodpovězeno v plném rozsahu doc. Zich - Co se týče provedení SWOT analýzy, je vypracovaná hodně jednoduše. Jak by měla vypadat správně zpracovaná SWOT analýza? - zodpovězeno s nedostatky doc. Zich - Jak silný bude Vámi navržen motivační efekt pro zaměstnance ve Vámi zvolené společnosti? - částečně zodpovězeno doc. Zich - Jak byste ekonomicky vyhodnotila přínos Vašich návrhů? - částečně zodpovězeno doc. Zich - Kolik Vás stojí fluktuace jednoho zaměstnance? - částečně zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO