Systém pro doporučování filmů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zaměřuje na systém pro doporučování filmů. Nejdříve je popsána problematika doporučovacích systémů obecně a jsou popsány jednotlivé typy těchto systémů. Hlavním cílem je implementovat systém, který uživateli doporučí relevantní filmy na základě jeho preferencí. Tento systém je hybridní a skládá se ze systému založeném na obsahu a systému kolaborativního filtrování. Pro otestování systému je implementována jednoduchá aplikace, která je v této práci také popsána. Následně je systém evaluován za pomoci offline metrik a také pomocí testování na uživatelích.
This work focuses on a movie recommendation system. First, the issue of recommendation systems in general is described, and the various types of these systems are outlined. The main goal is to implement a system that recommends relevant movies to the user based on their preferences. This system is hybrid, consisting of a content-based system and a collaborative filtering system. To test the system, a simple application is implemented, which is also described in this work. Subsequently, the system is evaluated using offline metrics and user testing.
Description
Citation
HNATOVSKYJ, V. Systém pro doporučování filmů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen) Ing. David Bařina, Ph.D. (člen) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO