TISO Adjustable Filter with Controllable Controlled-Gain Voltage Differencing Current Conveyor

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-06-02
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology
Altmetrics
Abstract
The main aim of this paper is to present solution of triple-input single-output (TISO) filter with independently adjustable pole frequency, quality factor, bandwidth and also gain. Filter is universal, operates in current mode and includes only one active element – so-called Controlled-Gain Voltage Differencing Current Conveyor (CG-VDCC) with two controllable parameters: transconductance (gm) and gain of output currents (BX). Implementation of CG-VDCC element in 0.18 um CMOS technology is also included and this model is used in proposed filter simulations.
Hlavní cíl tohoto článku je prezentovat řešení filtru se třemi vstupy a jedním výstupem (TISO), který disponuje nezávisle řiditelným kmitočtem pólu, činitelem jakosti, šířkou pásma a také zesílením. Filtr je univerzální, pracuje v proudovém módu a obsahuje pouze jeden aktivní prvek - tzv. napěťově diferenční proudový konvejor s řiditelným zesílením (CG-VDCC) s dvěma řiditelnými parametry: transkonduktance (gm) a zesílení výstupních proudů (BX). Implementace prvku CG-VDCC v 0.18 um CMOS technologii je také zahrnuta a tento model je použit při simulacích navrženého filtru.
Description
Citation
Journal of Electrical Engineering . 2014, vol. 65, issue 3, p. 137-143.
https://www.degruyter.com/view/j/jee.2014.65.issue-3/jee-2014-0021/jee-2014-0021.xml
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Unported
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
Citace PRO