Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práca sa zameriava na zhodnotenie finančnej situácie podniku GymBeam s.r.o. za obdobie 2016 - 2020. V teoretických východiskách práce budú definované všetky pojmy týkajúce sa hodnotenia finančnej situácie podniku. V praktickej časti bude na základe teoretickej časti vykonaná finančná a strategická analýza podniku, z ktorej budú následne navrhnuté návrhy na zlepšenie finančného zdravia podniku.
The thesis focuses on the evaluation of the financial situation of the company GymBeam s.r.o. for a period 2016 - 2020. All the concepts that are improtant for financial situation of the company will be defined in the theoretical basis of thesis. In the practical part, based on the theoretical part, a financial and strategic analysis of the company will be proposed for improving the financial health of the company.
Description
Citation
PAGÁČ, P. Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-09-06
Defence
Otázky vedoucího: částečně zodpovězeno Otázky oponenta: zodpovězeno Ing. Hornungová: Jak řídíte zásoby? Jak optimalizujete dobu obratu zásob? zodpovězeno Ing. Hornungová: Ve své návrhové části máte, že chcete inovovat eshop společnosti, můžete tento návh zdůvodnit? zodpovězeno Ing. Heralecký: Podle jakých analýz jste sestavoval Vaši SWOT analýzu? zodpovězeno Ing. Heralecký: Jak rozlišujete metodu zásob ABC? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO