Analýza pohonných systémů vrtných zařízení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá pohonnými systémy vrtných souprav určených ke stavebním pracím. Používané pohonné systémy jsou zde rozděleny dle využívané energie a následně analyzovány. Tato analýza obsahuje popis důležitých komponent v systémech, schématické obrázky naznačující princip, popis fungování, přenos energie a konkrétní příklady strojů využívajících každý ze systémů. Dále je zde shrnutí výhod a nevýhod. Získané poznatky se vztahují k novodobým vrtným soupravám, u kterých se klade důraz na šetrnost vůči životnímu prostředí. Výsledkem práce je zobecnění této problematiky a odhalení podrobnějšího řešení jednotlivých systémů.
This bachelor's thesis deals with powertrain systems of drilling rigs intended for construction work. The powertrain systems are divided according to the energy they used and then analyzed. This analysis includes a description of the important components in the systems, schematic images indicating the principle, a description of operations, power transfer, and specific examples of machines using each of the systems. The next part focuses on a summary of the pros and cons. The knowledge gained relates to modern drilling rigs with an emphasis on environmental friendliness. The result of the work is the generalization of this issue and the disclosure of a more detailed solution for individual systems.
Description
Citation
KLÍČ, Z. Analýza pohonných systémů vrtných zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) prof. Štefan Čorňák, Dr. (místopředseda) Ing. Lukáš Zeizinger, Ph.D. (člen) Ing. Martin Kubín, Ph.D. (člen) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-14
Defence
Student úspěšně obhájil svou závěrečnou práci před členy státnicové komise. Student odpověděl na tyto otázky zkušební komise ke své závěrečné práci: 1. Pohony vrtných hlav. - Částečně odpovězeno 2. Co rozumíte pod pojmem třícestný katalyzátor? - Částečně odpovězeno 3. Nevýhody elektropohonů u pracovních strojů velkých rozměrů. - Částečně odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO