Porovnání přesnosti metod pro stanovení ceny rozestavěné stavby mateřské školy

but.committeeprof. JUDr. Ivo Telec, CSc. (předseda) doc. Ing.arch. PhDr. Karel Schmeidler, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Novotný, Ph.D. (člen) doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. (člen) Ing. Petr Doležal (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Porovnání přesnosti metod pro stanovení ceny rozestavěné stavby mateřské školy. Diplomantka na otázky oponenta odpověděla. Komise položila otázku Proč jsou v rozpočtu použity klempířské výrobky z různých materiálu? Diplomantka na otázky odpověděla. Diplomantka závěrečnou práci obhájila, obhajoba je hodnocena C.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programSoudní inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorKosová, Jaroslavacs
dc.contributor.authorKopečková, Martinacs
dc.contributor.refereeDoležalová, Monikacs
dc.date.accessioned2019-06-21T08:51:13Z
dc.date.available2019-06-21T08:51:13Z
dc.date.created2019cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá porovnáním přesnosti metod využitých pro ocenění rozestavěné stavby mateřské školy. V teoretické části jsou definovány základní pojmy používané v diplomové práci a související s daným tématem. Uvedeny a popsány jsou jednotlivé metody používané k oceňování rozestavěných staveb. V praktické části jsou vybrané metody aplikovány na konkrétní příklad rozestavěné stavby mateřské školy Kamechy ve dvou fázích rozestavěnosti vlastního objektu mateřské školy. Aby bylo možné zjistit, zda se v tomto konkrétním případě projeví rozdíly cen při použití různých oceňovacích metod stejným způsobem také v čase, je provedeno ocenění a vyhodnocení pro dvě cenové úrovně (CÚ) – CÚ roku 2014 a CÚ roku 2018. Na základě porovnání, analýzy a vyhodnocení dílčích i celkových výsledků ocenění je zhodnocena přesnost (jednotlivých) použitých metod pro stanovení ceny rozestavěné stavby mateřské školy Kamechy.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the comparison of the accuracy of methods used for valuation of the construction of the kindergarten. The theoretical part defines basic terms used in thesis and those related to the topic. Individual methods used for appraisal under construction are presented and described. In practical part, selected methods are applied to a concrete example of partially costructed Kamechy kindergarten in two phases of building process. In order to determine whether price differences among different valuation methods change over time, an appraisal is performed for two different price levels - for years 2014 and 2018. Based on comparison, analysis and evaluation of partial and overall results of the evaluation, accuracy of all appraisal methods used for valuation of partially constructed kindergarten are calculated and determined.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationKOPEČKOVÁ, M. Porovnání přesnosti metod pro stanovení ceny rozestavěné stavby mateřské školy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other112294cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179144
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRozestavěná stavbacs
dc.subjectpoložkový rozpočetcs
dc.subjectcenové ukazatelecs
dc.subjectcenový předpiscs
dc.subjectstavební konstrukcecs
dc.subjectUnfinished constructionen
dc.subjectintemized budgeten
dc.subjectprice indicatorsen
dc.subjectprice regulationen
dc.subjectbuilding constructionen
dc.titlePorovnání přesnosti metod pro stanovení ceny rozestavěné stavby mateřské školycs
dc.title.alternativeComparing the Accuracy of Methods for Determining the Price of an Unfinished Construction of a Kindergartenen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2019-06-19cs
dcterms.modified2019-06-19-14:21:11cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
sync.item.dbid112294en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 23:14:02en
sync.item.modts2021.11.12 22:46:22en
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
2.54 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
8.56 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_112294.html
Size:
12.04 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_112294.html
Collections