Podnikatelský záměr na výstavbu a provoz bazénu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na podnikatelský záměr vybrané společnosti, kdy celkový obsah práce je odrazem reálného projektu. Cílem je vytvořit teoretické zázemí pro daný projekt, provést analýzy problémů, trhu - zejména konkurence. Dále se zaměřit na marketing, propagaci a eliminaci rizik. V analytické části je nastíněn finanční plán a časový harmonogram, který patří mezi nedílnou součást podnikatelského záměru.
This dissertation focus on the business plan of the selected company. The total amount of work is a reflection of a real project. The aim is to create a theoretical background for the project, to analyze the problem, the market - especially the competition. Furthermore, focusing on marketing, promotion and risk elimination. In the analytical part outlines the financial plan and timetable, which is among an integral part of the business plan.
Description
Citation
VALOVÁ, A. Podnikatelský záměr na výstavbu a provoz bazénu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (předseda) doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Bačík, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-20
Defence
Otázky vedoucího: Zodpovězeno. Otázky oponenta: Zodpovězeno. Ing. Vít Chlebovský, PhD. Zahrnují náklady na pronájem provoz bazénu? - Zodpovězeno. Jaký má bazén objem, jsou uvedené náklady na vodu reálné? - Zodpovězeno. doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. Je vlastník domu soukromá osoba nebo právnická? - Zodpovězeno. Máte zmapovaný počet zájemců o potápěcí aktivity? Provozujete pronájem potřeb pro potápění? - Zodpovězeno. Pokoušela jste se vytvořit cash flow? - Zodpovězeno. Projektovala jste jak bude vypadat situace v dalších letech z hlediska výsledku hospodaření? - Zodpovězeno. Ing. Tomáš Heralecký, PhD. Projektovala jste do nákladů odvody státu za zaměstnance? - Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO