Design automatického krmítka pro domácí zvířata

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem automatického krmítka umožňující vzdálenou podporu krmení pro kočky a malé až středně velké psy. Při návrhu byly zohledňovány znalosti získané designérskou a technickou analýzou a byl kladen důraz na funkční, ergonomické a hygienické aspekty. Výsledným produktem je moderní krmítko s přidanými funkcemi zajišťující uživateli plnou kontrolu nad krmením jeho zvířete.
This bachelor‘s thesis deals with the design of an automatic pet feeder that allows remote feeding support for cats and small to medium-sized dogs. The design is based on knowledge gained from design and technical analyses. Focus was placed on functional, ergonomic, and hygienic aspects. The resulting product is a modern pet feeder with added features that ensure the user has full control over feeding their pet.
Description
Citation
VLČKOVÁ, B. Design automatického krmítka pro domácí zvířata [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD. (předseda) prof. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. arch. Jan Rajlich (člen) akad. soch. Tamara Buganská (člen) Ing. Dana Rubínová, Ph.D. (člen) akad. soch. Josef Sládek, ArtD. (člen) doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D. (člen) Mgr. Michal Trávníček (člen)
Date of acceptance
2023-06-16
Defence
akad. soch. Tamara Buganská (oponent) Moje otázky se budou týkat sociálních přesahů daného tématu. Vlastnictví domácího mazlíčka jistě naplňuje emoční potřeby člověka, ale na druhé straně, jakou zodpovědnost vůči nejen fyziologickým, ale také emocionálním potřebám zvířete člověk přijímá? Má podávání potravy osobně rukou člověka význam pro vztah zvířete k člověku? Máte zkušenost nebo víte o studii zabývající se tím, jak zvíře vnímá reprodukovaný hlas svého člověka? Má být prezentované zařízení podle Vašeho názoru praktickou každodenní pomůckou nebo spíš nouzovým řešením pro výjimečné situace? ZODPOVĚZENO prof. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. Přemýšlela jste i nad zásobníkem s vodou? ZODPOVĚZENO
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO