Testování řezných parametrů pro obrábění slitiny UMCo50

but.committeeprof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Jozef Majerík, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Igor Barényi, Ph.D. (člen) Ing. Martin Madaj, Ph.D. (člen) Ing. Karel Neužil (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Proč se měří opotřebení na hřbetě, a ne na špici? částečně zodpovězeno 2. Jaký byl použitý řezný materiál a úhel nastavení hlavního ostří? zodpovězeno 3. Kdy došlo k opotřebení povlaku na řezném nástroji? částečně zodpovězeno 4. Jaký byl použitý povlak na řezném nástroji? zodpovězeno 5. Na jakém zařízení bylo měřeno opotřebení nástroji? zodpovězeno 6. Mohl mít na výsledky vliv druh použitého upínání, stroje a nástroje? částečně zodpovězeno 7. Co ve statistice označuje medián? zodpovězeno Otázky členů komise byly částečně zodpovězeny.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStrojírenská technologiecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorZemčík, Oskarcs
dc.contributor.authorJakubec, Thomascs
dc.contributor.refereeKolomý, Štěpáncs
dc.date.accessioned2022-06-16T06:54:17Z
dc.date.available2022-06-16T06:54:17Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá obrobitelností materiálů, v teoretické části jsou popsány faktory, které mají dominantní vliv na obrobitelnost. Dále jsou zde uvedeny základní aspekty, podle kterých se stanovuje obrobitelnost materiálu a opotřebení nástroje. Je zde uvedeno rozdělení kobaltových slitin, a to včetně slitiny UMCo-50, která je předmětem experimentálního zkoumání. Jedná se o slitinu pro vysokoteplotní použití s dobrou otěruvzdorností a využívá se zejména tam, kde ostatní materiály díky vysoké teplotě ztrácí své mechanické vlastnosti. Praktická část navazovala na diplomovou práci mého kolegy Ing. Petera Prna [1], který však z nedostatku času nedokázal naměřit všechny potřebné veličiny, resp. průběh opotřebení hřbetu pro zbývající dvě řezné rychlosti. V průběhu experimentu se sledovalo opotřebení hřbetu nástroje v závislosti na čase při různých řezných rychlostech u technologie soustružení. Hlavním cílem bylo zjistit výsledné trvanlivosti nástroje u zbylých řezných rychlostí a získat tak přesnější Taylorovu závislost. Při soustružení se též sledovaly velikosti řezných sil, kvalita obrobené plochy a utváření třísek.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the machinability of materials, the theoretical part describes the factors that have a dominant influence on machinability. The basic aspects according to which the machinability of the material and the wear of the tool are determined are also given here. The distribution of cobalt alloys is given here, including the UMCo-50 alloy, which is the subject of experimental research. It is an alloy for high-temperature use with good abrasion resistance and is used especially where other materials lose their mechanical properties due to the high temperature. The practical part followed the thesis of my colleague Ing. Peter Prno [1], which due to lack of time could not measure all the necessary quantities, resp. course of back wear for the remaining two cutting speeds. During the experiment, the wear of the tool back was monitored as a function of time at different cutting speeds in turning technology. The main goal was to determine the resulting tool life at the remaining cutting speeds and thus obtain a more accurate Taylor dependence. The turning forces, the quality of the machined surface and the formation of chips were also monitored during turning.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationJAKUBEC, T. Testování řezných parametrů pro obrábění slitiny UMCo50 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other139364cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/206144
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsoustruženícs
dc.subjectslinuté karbidycs
dc.subjectobrobitelnostcs
dc.subjectkobaltové slitinycs
dc.subjectUMCo-50cs
dc.subjectřezné sílycs
dc.subjecttrvanlivost nástrojecs
dc.subjectturningen
dc.subjectsintered carbideen
dc.subjectmachinabilityen
dc.subjectcobalt-based alloyen
dc.subjectUMCo-50en
dc.subjectcutting forcesen
dc.subjecttool-lifeen
dc.titleTestování řezných parametrů pro obrábění slitiny UMCo50cs
dc.title.alternativeTesting of cutting parameters for UMCo50 machiningen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-15cs
dcterms.modified2022-06-15-13:18:38cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid139364en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.16 08:54:17en
sync.item.modts2022.06.16 08:15:42en
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
5.44 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_139364.html
Size:
8.03 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_139364.html
Collections