Návrh systému hodnocení a odměňování pracovníků vybraného podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce pojednává o systému hodnocení a odměňování pracovníku v konkrétním podniku, kde byla tato oblast opomíjena. Obsahuje teoretické poznatky z oblasti hodnocení a odměňování pracovníků, dále analyzuje současný stav v podniku a navrhuje zlepšení používaných podnikových procesů, včetně nových, dosud v podniku neaplikovaných postupů.
The submitted bachelor thesis deals with the remuneration of workers, their stimulation and motivation of employees to work more efficiently. The content and the semantic content of the remuneration, motivation and stimulation is described in the theoretical part. Theoretical knowledge was used to evaluate the current system of remuneration of workers´ remuneration in a business department of a selected company. Based on assessment of the current state of the remuneration system, there have been identified its shortcomings and mistakes, and subsequently recommended procedures for their solutions.
Description
Citation
EFFENBERK, P. Návrh systému hodnocení a odměňování pracovníků vybraného podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (předseda) Ing. Miroslav Kuba (místopředseda) Ing. Marie Jakubcová, Ph.D. (člen) Mgr. Milan Chytil (člen) Ing. Václav Zeman (člen)
Date of acceptance
2011-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO