Moderní trendy v konstrukci předních světlometů vozidel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá moderními trendy v konstrukci předních světlometů. První část práce představuje jednotlivá stádia vývoje systémů používaných u světlometů a jejich konstrukční řešení. Druhá část práce je zaměřena na možné varianty chlazení funkčních částí světelných modulů a doplněna o výsledky srovnávacích laboratorních testů předních výrobců automobilního osvětlení. Závěrečná část obsahuje porovnání v současnosti nejpoužívanějších technologií u předního osvětlení vozidel.
This bachelor’s thesis deals with the modern trends in the design of the headlamps. The first part presents the sequential stages of development of systems used for headlamps and their design solutions. The second part focuses on the possible cooling alternatives of functional parts in lighting modules, completed with the results of comparative laboratory tests performed by front manufacturers of automotive lighting. The final section contains a comparison of the currently most widely used technologies in the vehicle front lighting.
Description
Citation
RADA, J. Moderní trendy v konstrukci předních světlometů vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc. (místopředseda) Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D. (člen) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen) Ing. Karel Štěpánek (člen)
Date of acceptance
2013-06-10
Defence
Bakalář seznámil zkušební komisi se svojí bakalářskou prací, zodpověděl otázku oponenta a následující otázky zkušební komise: 1. Porovnejte jednotlivé technologie světlometů z hlediska energetické náročnosti? 2. Musí být LED světlomety v zimním období vyhřívané, jakým způsobem je to realizováno?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO