Aktuátor řídicí plochy letounu - modelování a řízení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této bakalářské práce je sestavení a řízení modelu aktuátoru, který aproximuje chování reálného aktuátoru při zátěži. Práce popisuje jednotlivé typy aktuátorů a jejich vlastnosti. Dále je popsán matematický model aktuátoru. Tento model se skládá z motoru a zátěže. Matematický model je aplikován v prostředí Simulink, kde byla navrhnuta a přidána regulační struktura. Práce popisuje i stavbu reálného aktuátoru a následně jeho testování v prostředí ControlDesk. Jednotlivé výsledky testování jsou v podobě přechodových charakteristik.
The aim of this bachelor thesis is to compile and control the actuator model, which approximates the behavior of a real actuator under load. The work describes individual types of actuators and their properties. The mathematical model of the actuator is also described. This model consists of a motor and a load. The mathematical model is applied in the Simulink environment where a control structure was designed and added. The work also describes the construction of the real actuator and its subsequent testing in the ControlDesk. The results of the individual test are in the form of step responses.
Description
Citation
KOLÁŘ, B. Aktuátor řídicí plochy letounu - modelování a řízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (předseda) Ing. Lukáš Pohl, Ph.D. (místopředseda) Ing. František Burian, Ph.D. (člen) Ing. Peter Honec, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Pikula, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-25
Defence
Student obhájil bakalářskou práci s výhradami. Reagoval na dotazy komise týkající se reálných a modelovaných charakteristik, zvolené pružiny, schématu simulace a nastavení parametrů regulátorů. Dále také reagoval na připomínky oponenta související s porovnáním simulovaného a skutečného systému.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO