Systém odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti a návrh na změny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na systém odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti. Teoretická část definuje základní pojmy, které spadají právě do oblasti odměňování zaměstnanců. Analytická část zkoumá a posuzuje systém odměňování, který je v současnosti ve vybrané společnosti používají, a to s ohledem na vnější a vnitřní vlivy, které na něj působí. Provedené analýzy poskytují základ, ze kterého dochází k sestavení návrhů na změny současného systému odměňování, které mají docílit zvýšení spokojenosti zaměstnanců.
The focus of the bachelor thesis is the employee remuneration system in the selected company. The theoretical part defines the basic concepts that fall into the area of employee remuneration. The analytical part examines and assesses the remuneration system currently operating in the selected company, taking into account the external and internal influences that affect it. The performed analyzes provide the basis from which proposals for changes to the current remuneration system are drawn up, which are intended to achieve increased employee satisfaction.
Description
Citation
SHAROVA, D. Systém odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti a návrh na změny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. (místopředseda) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Rostislav Tesař (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-21
Defence
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.: Setkala jste se u konkurence se stejným řešením, které navrhujete u analyzovaného podniku? - Odpovězeno Ing. Roman Ptáček, Ph.D.: U vytvoření propagačního videa máte uvedeny nulové náklady jak jste náklady kalkulovala? - Odpovězeno Ing. Rostislav Tesař: Ve své práci zmiňujete rekvalifikaci zaměstnanců, jak to v rámci analyzovaného podniku funguje? - Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO