Pevnostní kontrola stromečkového závěsu turbínového kola leteckého motoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Hlavním centrem pozornosti této bakalářské práce je pevnostní analýza stromečkového závěsu turbínového kola leteckého motoru. První část práce je věnována problematice leteckých motorů a různým druhům uchycení rotorových lopatek. Další kapitoly práce jsou věnovány samotnému výpočtu. V případě analytického výpočtu byly použity známé vztahy a pro numerický výpočet se využil program ANSYS Workbench založený na metodě konečných prvků. V závěru bakalářské práce se oba přístupy navzájem porovnaly.
The main focus of the bachelor thesis is stress analysis of the tree root of an aircraft engine turbine wheel. First part is dedicated to the issue of aircraft engine and various kinds of mounting the rotor blades. Next chapters of the thesis involve the calculation itself. The known equatations have been used in case of analytical calculation whereas the ANSYS Workbench program based on final element method has been used for the numerical calculations. Finally I compared both approaches in conclusion of the thesis.
Description
Citation
ČEPICA, V. Pevnostní kontrola stromečkového závěsu turbínového kola leteckého motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Švancara, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen) Ing. Lubomír Houfek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Prášil (člen) doc. Ing. Tomáš Profant, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloš Vlk, CSc. (člen)
Date of acceptance
2014-06-24
Defence
Posluchač představil komisi svou bakalářskou práci. Dále odpověděl na všechny otázky oponenta a dalších členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO