Optimalizace síťových dohledových systémů a jejich integrace s nástroji pro podporu uživatelů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na realizaci monitorovacích systémů, automatizované řešení a prevenci možného vzniku problémů v počítačových sítích. Cílem práce bylo implementovat monitorovací systém do sítě, zautomatizovat řešení vzniklých problémů a vytvořit skripty, jež při detekci vzniklého nebo vznikajícího problému zajistí odpovídající nápravu.
This bachelor's thesis is focused on the implementation of monitoring systems, automated solutions and prevention of potential issues in computer networks. The objective was to implement a monitoring system into the network, automate the solution of encountered problems, and create scripts that would ensure appropriate remedies upon the detection of an existing or emerging problem.
Description
Citation
KRÝCHA, J. Optimalizace síťových dohledových systémů a jejich integrace s nástroji pro podporu uživatelů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
Ing. Anna Kubánková, Ph.D. (člen) Ing. Radim Číž, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Šilhavý, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tomáš Caha (člen) doc. Ing. Petr Číka, Ph.D. (předseda)
Date of acceptance
2023-09-05
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázky komise: Na základě čeho se nastavuje vytížení? Jak optimalizovat řešení aby se nenastavovalo ručně, ale automatizovaně?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO