Kombinované přeplňování spalovacích motorů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá základním rozdělením různých druhů kombinovaného přeplňování a popisem jejich funkcí. Pro nejpoužívanější typy technologií přeplňování jsou uvedeny konkrétní příklady využití v automobilním průmyslu. Tato práce také obsahuje krátký přehled historie přeplňování a analýzu ideálních cyklů přeplňovaných spalovacích motorů. Jednou z nejdůležitějších kapitol této práce je termická účinnost přeplňovaných spalovacích motorů a jejich porovnání s motory s atmosférickým sáním.
This bachelor’s thesis contains a basic division of various types of combined supercharging and a description of their functions. For the most common types of supercharging technologies there are listed specific examples of usage in the automotive industry. This thesis also contains a short overview of the history of supercharging and an analysis of ideal cycles supercharged internal combustion engines. One of the most important chapters of this thesis is thermal efficiency of supercharged engines and their comparison with naturally aspirated internal combustion engines.
Description
Citation
MELICHAR, M. Kombinované přeplňování spalovacích motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Michal Jaroš, Dr. (člen) Ing. Vladimír Krejčí, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Hejčík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Ing. Krejčí, Ph.D. : Prečo sú najpoužívanejšie lopatky (turbomýchadlo) zahnuté dozadu? Doc. Ing. Štetina, Ph.D. : Prečo sa u súťažných automobilov objaví vo výfuku plameň? Poznáte systém, kde sa turbomýchadlo poháňa inak ako výfukovými plynmi? Ing. Hejčík, Ph.D.: Aké sú limitné otáčky pri využití turbomýchadla? Prečo vzniká poruchovosť turbomýchadla v prípade nesprávnej odstávky?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO