Návrh ostrovní elektrizační sítě pro laboratoř UEEN

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cieľom tejto práce je zoznámenie sa s hybridným energetickým systémom na Ústave elektroenergetiky (UEEN), naštudovanie problematiky pre následné projektovanie a vytvorenie projektovej dokumentácie návrhu. Táto práca sa zaoberá možnosťami zapojenia fotovoltaických systémov a popisom jednotlivých časti hybridného systému, ktorý sa nachádza na UEEN. Ďalej rieši základné poznatky pre návrh a projektovanie, na základe ktorých bola vytvorená projektová dokumentácia a návrh rozšírenia elektroinštalácie napájanej z hybridného systému. Práca obsahuje aj návrh elektroinštalácie, energetické a ekonomické zhodnotenie. Súčasťou práce je aj vytvorená projektová dokumentácie, ktorá obsahuje technickú správu, rozpočet, protokol o určení vonkajších vplyvov, záznam z merania, overovacie výpočty a výkresy navrhovanej elektroinštalácie.
The aim of this thesis is acquaintance with hybrid energetic system at Department of electrical power engineering (UEEN), study issues for subsequent design and the creation of project documentation. This thesis deals with options of connecting photovoltaic systems and description of each part of the hybrid system, which is located at UEEN. It also solves the basic knowledge for design and planning, on the basis of which the project documentation and the design of the extension of the electrical installation powered by the hybrid system were created. The thesis also includes the design of electrical installations and energy and economic evaluation. Part of the thesis is also project documentation, which contains a technical report, budget, protocol for determination of external influences, measurement record, verification calculations, and drawings of the electrical installation.
Description
Citation
MACEJKO, S. Návrh ostrovní elektrizační sítě pro laboratoř UEEN [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen) doc. Ing. David Topolánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-23
Defence
Student prezentoval komisi řešení a výsledky své práce Návrh ostrovní elektrizační sítě pro laboratoř UEEN. Vedoucí práce doc. Mastný seznámil komisi se zněním posudků. Na otázky z posudků student správně odpověděl. Ing. Topolánek se dotázal na možnost použití hybridního měniče, student otázku zodpověděl. Ing. Radil se dotázal na nutnost použití proudového chrániče, student na otázku reagoval. Doc. Baxant se dotázal na použité baterie, student otázku zodpověděl s pomocí komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO