Most na dálnici D3 v km 33,588 na Slovensku

but.committeedoc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. (místopředseda) Ing. Josef Panáček (člen) Ing. Martin Zlámal, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Kulhavý, Ph.D. (člen) prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc. (člen) doc. Ing. Viktor Borzovič, Ph.D. (předseda)cs
but.defenceStudent odprezentoval svoji diplomovou práci zkušební komisi a poté reagoval na připomínky a dotazy oponenta diplomové práce. V rámci obhajoby diplomové práce student odpovídal na následující dotazy zkušební komise: doc. Klusáček Jak si představujete působení předpínacích tyčí v příčníku? Bylo dodrženo umístění předpínacích tyčí podle modelu Strut-and-Tie? Student odpověděl. doc. Borzovič Jak bude probíhat kontrola a údržba mostní konstrukce? Byla v práci zohledněna slovenská národní příloha EN? Student odpověděl. Ing. Kulhavý Jaký typ dilatačních závěrů byste použil? Jaké typy mostních závěrů znáte? Student odpověděl částečně. doc. Borzovič Jaké orientační prodloužení NK lze u této konstrukce očekávat? Student odpověděl s mírnou dopomocí.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavbycs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorKoláček, Jancs
dc.contributor.authorLipovský, Václavcs
dc.contributor.refereeŘeřucha, Kamilcs
dc.date.accessioned2024-02-02T04:45:53Z
dc.date.available2024-02-02T04:45:53Z
dc.date.created2024cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem dálničního mostu převádějícího dálnici D3 přes hluboké údolí mezi obcemi Svrčinovec a Skalité. K této práci byly vypracovány tři varianty, ze kterých byla pro podrobné řešení vybrána varianta předpjatého komorového mostu se šikmými stěnami. Hlavní nosná konstrukce byla navržena jako spojitá o pěti polích z dodatečně předpjatého betonu. Nosná konstrukce je betonována po fázích pomocí výsuvné skruže. Celková délka nosné konstrukce je 255,50 m. Půdorysně je most v přímé. Analýza konstrukce byla provedena prostřednictvím několika modelů, které byly vytvořeny v programu Scia Engineer 21.1. Posudky na mezní stav únosnosti a použitelnosti byly provedeny dle platných norem. Analýza konstrukce byla provedena v podélném a příčném směru. Součástí práce je také časově závislá analýza (TDA), která zohledňuje fáze výstavby. Na závěr byla vypracována výkresová dokumentace a vizualizace.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the design of a motorway bridge carrying the D3 motorway over a deep valley between Svrčinovec and Skalité. Three variants were developed for this work, from which the variant of a prestressed box girder bridge with sloping walls was selected for a detailed solution. The main superstructure was designed as a continuous structure with five spans of post-tensioned concrete. The superstructure is concreted in phases by means of an movable scaffolding system. The total length of the supporting structure is 255.50 m. The bridge is straight in plan. The analysis of the structure was carried out by means of several models that were created in Scia Engineer 21.1. The assessments of ultimate limit state and serviceability limit state were made according to valid standarts. The analysis of the structure was carried out in longitudinal and transverse directions. This thesis also includes a time dependent analysis (TDA) that takes the construciton phases into account. Finally, drawings and visualizations were produced.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationLIPOVSKÝ, V. Most na dálnici D3 v km 33,588 na Slovensku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2024.cs
dc.identifier.other152841cs
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11012/244862
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPředpjatý mostcs
dc.subjectkomorový mostcs
dc.subjectdálniční mostcs
dc.subjectčasově závislá analýzacs
dc.subjectzatížení mostucs
dc.subjectpříčinkové čárycs
dc.subjectpříhradová analogiecs
dc.subjectvýsuvná skružcs
dc.subjectmezní stav únosnostics
dc.subjectmezní stav použitelnostics
dc.subjectpředpětí.cs
dc.subjectPrestressed bridgeen
dc.subjectbox girder bridgeen
dc.subjecthighway bridgeen
dc.subjecttime-dependent analysisen
dc.subjectTDAen
dc.subjectloading bridgeen
dc.subjectinfluence linesen
dc.subjectstrut and tie analogyen
dc.subjectmovable scaffolding systemen
dc.subjectultimate limit stateen
dc.subjectserviceability limit stateen
dc.subjectprestress.en
dc.titleMost na dálnici D3 v km 33,588 na Slovenskucs
dc.title.alternativeD3 motorway bridge at km 33,588 in Slovakiaen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2024-02-01cs
dcterms.modified2024-02-01-15:49:23cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid152841en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2024.02.02 05:45:53en
sync.item.modts2024.02.02 05:12:59en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.28 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
file final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
15.12 MB
Format:
Unknown data format
Description:
file appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-Lipovsky_VED.pdf
Size:
80.99 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
file Posudek-Vedouci prace-Lipovsky_VED.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-Lipovsky_OP.pdf
Size:
227.16 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
file Posudek-Oponent prace-Lipovsky_OP.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_152841.html
Size:
1.42 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
file review_152841.html
Collections