Užití počitačů v teorii čísel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
PARI/GP je poměrně málo známý matematický software, který byl navržen především pro rychlé výpočty v teorii čísel, ale našel své uplatnění i v dalších oblastech matematiky. Práce uvádí přehled základních příkazů PARI/GP a na jednoduchých příkladech je ukázáno jejich možné použití. PARI/GP je dále užit k hledání velkých prvočísel speciálních tvarů.
PARI/GP is a relatively obscure mathematical software that was designed especially for quick calculations in the number theory, but which has also found its application in other areas of mathematics. This work gives an overview of the basic commands of PARI/GP, and some simple examples to show their potential use. PARI/GP is then used for looking for large primes of special forms.
Description
Citation
KONEČNÝ, Z. Užití počitačů v teorii čísel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Matematické inženýrství
Comittee
doc. RNDr. Jiří Karásek, CSc. (předseda) RNDr. Rudolf Hlavička, CSc. (místopředseda) RNDr. Karel Mikulášek, Ph.D. (člen) Mgr. Jana Hoderová, Ph.D. (člen) Ing. Josef Bednář, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO