Performativní zprostředkování a interpretace / Mezi návodem a dokumentací, mezi scénářem a záznamem

but.committeedoc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (předseda) doc. Mgr.art. Martin Piaček, ArtD. (člen) prof. Mgr. Vladimír Havlík (člen) doc. Mgr. Jozef Cseres, Ph.D. (člen) PhDr. Kaliopi Chamonikolasová, Ph.D. (člen) Mgr. Jana Písaříková, Ph.D. (člen) Mgr. Branislava Kuburovic, Ph.D. (člen)cs
but.jazykangličtina (English)
but.programVýtvarná uměnícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorRuller, Tomášen
dc.contributor.authorHelia De Felice, Jenniferen
dc.contributor.refereeCseres,, Jozefen
dc.contributor.refereeKuburovic,, Branislavaen
dc.date.accessioned2023-05-04T06:55:05Z
dc.date.available2023-05-04T06:55:05Z
dc.date.created2018cs
dc.description.abstractTato práce se zabývá zasazováním zkušenosti do rámce, aktem zrození, opakování a škálou notací, a nakonec pojmem otevřená partitura (open score). Je zde sledováno několik cest, ve kterých se prezentované přístupy a záměry spájejí do základního konceptu zpracovávaní zkušenosti do partitury. Mezi různými styly a metodami ve vztahu k tomuto fenoménu jsou v práci prozkoumávány: hermeneutický přístup k interpretaci umění Hanse-Georga Gadamera v díle Pravda a metoda, estetická teorie Johna Deweyho v Art as Experience, vývoj notace a otevřené partitury, pravidla happeningu, slovní partitury (word score) a instrukce (event scores), forma manifestu a jeho role v umělecké praxi, návodné principy haiku, reperfomance jako odkaz k minulosti a sociální výzkum, rekonstrukce událostí jako sociálně angažované umění, umělecká praxe ve vztahu k legislativě, týkající se pozemkových práv a volného pohybu v krajině. Primárním cílem práce je odhalit proces redukce výchozí zkušenosti skrze uměleckou metodologii, ústící do konečné volně interpretovatelné práce, která má formu otevřené partitury.en
dc.description.abstractThis work deals with the framing of experience, the act of becoming, repetition, a notation spectrum, and, ultimately, the notion of the open score. Several avenues are pursued in which each of the various presented approaches and contemplations connect to the fundamental concept of the working of experience into a score. Among the various styles and methods which are investigated in relation to this phenomenon are Hans-Georg Gadamer’s hermeneutic approach to the interpretation of art in Truth and Method, John Dewey’s aesthetic theory in Art as Experience, the development of notation and the open score, the rules of the happening, word and event scores, the form of the manifesto and its role in artistic practice, the guiding principles of haiku, reperformance as legacy and social research, reenactment as socially engaged art, and artistic practice in relation to legislation concerning land access. The work’s fundamental concern is to reveal the process of reducing an essential experience through artistic methodology, resulting in a final open interpretable work in the form of an open score.cs
dc.description.markPcs
dc.identifier.citationHELIA DE FELICE, J. Performativní zprostředkování a interpretace / Mezi návodem a dokumentací, mezi scénářem a záznamem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2018.cs
dc.identifier.other109848cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/85354
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných uměnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectotevřená partituraen
dc.subjectnotaceen
dc.subjectzkušenosten
dc.subjectperformanceen
dc.subjectinterpretaceen
dc.subjectreperformanceen
dc.subjectrekonstrukceen
dc.subjectmanifesten
dc.subjectopen scorecs
dc.subjectnotationcs
dc.subjectexperiencecs
dc.subjectperformancecs
dc.subjectinterpretationcs
dc.subjectreperformancecs
dc.subjectreenactmentcs
dc.subjectmanifestocs
dc.titlePerformativní zprostředkování a interpretace / Mezi návodem a dokumentací, mezi scénářem a záznamemen
dc.title.alternativePerformative meditation and interpretation / Between manual and documentation, between script and recordcs
dc.typeTextcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
dcterms.dateAccepted2018-10-04cs
dcterms.modified2018-10-29-13:43:35cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta výtvarných uměnícs
sync.item.dbid109848en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2023.05.04 08:55:05en
sync.item.modts2023.05.04 08:12:28en
thesis.disciplineUmění ve veřejném prostoru a umělecký provozcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér performancecs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 7
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
39.09 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.pdf
Size:
8.93 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
appendix-1.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
thesis-1.pdf
Size:
430.23 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
thesis-1.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-Stanovisko s_kolitele_helia1.pdf
Size:
38.04 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-Stanovisko s_kolitele_helia1.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-DeFelice_posudekoponenta_Cseres.pdf
Size:
405.81 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-DeFelice_posudekoponenta_Cseres.pdf
Collections