2018

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Performativní zprostředkování a interpretace / Mezi návodem a dokumentací, mezi scénářem a záznamem
    (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Helia De Felice, Jennifer; Ruller, Tomáš; Cseres,, Jozef; Kuburovic,, Branislava
    Tato práce se zabývá zasazováním zkušenosti do rámce, aktem zrození, opakování a škálou notací, a nakonec pojmem otevřená partitura (open score). Je zde sledováno několik cest, ve kterých se prezentované přístupy a záměry spájejí do základního konceptu zpracovávaní zkušenosti do partitury. Mezi různými styly a metodami ve vztahu k tomuto fenoménu jsou v práci prozkoumávány: hermeneutický přístup k interpretaci umění Hanse-Georga Gadamera v díle Pravda a metoda, estetická teorie Johna Deweyho v Art as Experience, vývoj notace a otevřené partitury, pravidla happeningu, slovní partitury (word score) a instrukce (event scores), forma manifestu a jeho role v umělecké praxi, návodné principy haiku, reperfomance jako odkaz k minulosti a sociální výzkum, rekonstrukce událostí jako sociálně angažované umění, umělecká praxe ve vztahu k legislativě, týkající se pozemkových práv a volného pohybu v krajině. Primárním cílem práce je odhalit proces redukce výchozí zkušenosti skrze uměleckou metodologii, ústící do konečné volně interpretovatelné práce, která má formu otevřené partitury.