Mobilní autonomní fotovoltaický systém

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Obnovitelné zdroje energie a jejich rozvoj přináší otázky jak tyto zdroje co nejlépe využít. Diplomová práce pojednává o fotovoltaických systémech. Popisuje jejich historii, současnou situaci a nabízí také vyhlídky do budoucna. Jsou zde zmíněny materiály a technologie, které se používají k jejich výrobě, podmínky použití, výhody a nevýhody jejich použití a nakonec i skutečná aplikace mobilního fotovoltaického systému, který slouží k výrobě a ukládání elektrické energie do akumulátoru.
The restoring sources of energy and their development brings the question how these sources can be utilized in the best way. Master`s thesis deals with photovoltaic systems. It describes their history line, actual situation and also brings some expectations in the future. There are mentioned some materials and technologies which are used for its manufacture, conditions of using in practice, advantages and disadvantages and finally a real mobile application of photovoltaic which serves for a production of electricity that is saved in the battery.
Description
Citation
HORVÁTH, M. Mobilní autonomní fotovoltaický systém [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektrotechnická výroba a management
Comittee
prof. Ing. Jaromír Kadlec, CSc. (předseda) doc. Ing. Josef Jirák, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (člen) Ing. Martin Frk, Ph.D. (člen) prof. Ing. et Ing. Fabian Khateb, Ph.D. et Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-09
Defence
Diplomant seznámil státní zkušební komisi s podstatnou částí práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Dá se měnit úhel natočení stacionárního systému? Co víte o použití fotovoltaických článků z polymerních materiálů? Dá se solární energie využít i jiným způsobem než pro výrobu elektrické energie?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO