Konstrukční výzkum učebnice pro výuku odborného anglického jazyka

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023-02-22
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Masarykova univerzita
Altmetrics
Abstract
Předložená publikace představuje koncepci konstrukčního výzkumu, který je pro učitele odborného anglického jazyka výzvou, jak se vypořádat s řešením komplexních úkolů týkajících se tvorby kurikula v dynamických kontextech pedagogické praxe. Tvorba učebních materiálů pro výuku odborného anglického jazyka se stává v akademickém prostředí samozřejmostí, avšak méně často dochází k tomu, aby si učitelé kvalitu materiálů ověřovali prostřednictvím výzkumného šetření. Autorka popisuje metodologii a diskutuje výsledky konstrukčního výzkumu učebnice pro výuku odborného anglického jazyka, jehož dualistický přínos spočívá v postupném zdokonalování učebnice a v produkci konstrukčních principů, které nejen validují teorie tvorby učebnic anglického jazyka, ale současně také vyvíjí teorie týkající se tvorby učebnic pro výuku odborného anglického jazyka.
The monograph "Design-Based Research of an ESP Coursebook" frames the concept of design-based research, which is a challenge for ESP teachers who deal with the solution of complex tasks related to curriculum design in dynamic contexts of educational practice. The design of ESP learning materials is becoming a matter of course in the academic environment, but it is less common for teachers to evaluate the quality of the materials through research. The author describes the methodology and discusses the results of the design-based research of an ESP coursebook,, whose two-fold yield lies in the gradual development of the coursebook and in the production of design principles that not only validate theories of English language coursebooks design but also develop theories related to ESP coursebooks.
Description
Citation
Konstrukční výzkum učebnice pro výuku odborného anglického jazyka. 2023, 376 p.
https://munispace.muni.cz/library/catalog/book/2219
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Collections
Citace PRO