Nelineární matematické modely proudění podzemní vody

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky
Abstract
Matematické modely proudění podzemní vody stojí na dvou základních vztazích, zákonu zachování a konstitutivním vztahu. Protože proudění v porézním prostředí je velmi komplexní jev, jsme ve většině případů odkázáni na získání konstitutivního vztahu z experimentálních dat. Stejná data lze však proložit různými funkcemi, a tedy nemůže existovat univerzální konstitutivní vztah. V našem článku se zaměříme na mocninný zákon, který je dostatečně obecný, aby podchytil zákonitosti proudění v různých reálných situacích a zároveň je dostatečně jednoduchý, aby se s ním dalo snadno matematicky pracovat. Tento zákon použijeme k odvození rovnice proudění podzemní vody. Pomocí ní popíšeme vývoj hladiny podzemní vody v závislosti na čase proudící porézním prostředím mezi dvěma rovnoběžnými kanály.
Description
Citation
Kvaternion. 2020 vol. 7, č. 1-2, s. 3-28. ISSN 1805-1332
http://kvaternion.fme.vutbr.cz/2020/kv20_1-2_benedikt_girg_kotrla_web.pdf
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky
DOI
Collections
Citace PRO