Metrologické charakteristiky teploměrů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá měřením dynamických charakteristik teploměrů a návrhem pracoviště, které by v budoucnu mohlo být využito místo stávajícího pracoviště, které využívá již zastaralou technologii.
This bachelor’s thesis deals with measurements of dynamic characteristics of thermometers and workplace design, which in the future might be used instead of existing workplace that uses obsolete technology.
Description
Citation
KÁHN, L. Metrologické charakteristiky teploměrů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen) doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen) Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen) Ing. Petr Krček, Ph.D. (člen) Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO