Aplikace optimalizace pro návrh subsystémů energetických celků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem spalovacího roštu. Klíčovým faktorem při návrhu je výhřevnost odpadu, která byla modelována na základě analýzy dat z reálného provozu. Cílem je navrhnout spalovací rošt, který by byl schopen efektivně fungovat i při změnách zmíněné výhřevnosti. Za použití scénářů převádíme tento problém do matematické formulace, která je následně implementována do programovacího prostředí GAMS. Výsledkem je stanovení parametrů spalovacího roštu.
This bachelor thesis focuses on the design of a combustion grate. The key factor is the lower heating value of waste, which has been modelled based on the data obtained from a real combustion grate. The goal is to develop a combustion grate, which will function effectively whilst changing the lower heating values. Possible scenarios of the problem are mathematically formulated and implenented in GAMS enviroment. The outcome of this work are the parameters of the combustion grate.
Description
Citation
JANOŠŤÁK, F. Aplikace optimalizace pro návrh subsystémů energetických celků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Matematické inženýrství
Comittee
doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D. (předseda) Ing. Josef Bednář, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Irena Hlavičková, Ph.D. (člen) Mgr. Jana Hoderová, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Zdeněk Opluštil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO