Studie bezpečnosti práce ve vybraném podnikatelském subjektu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce přináší na základě analýzy podmínek práce v konkrétní organizaci zlepšení stávajících opatření v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Důraz je kladen na bezpečnost práce a ochranu zdraví. Práce poskytuje informace o teoretických východiscích bezpečnosti práce, zkoumá její praktické uplatnění v organizaci a přináší pohled na řízení rizik.
This bachelor’s thesis on the analysis of work conditions in the specific company brings improvements to existing measures in the safety and health protection at work. Emphasis is placed on safety and health. The work provides information about theory of security work explores its practical application in the organization and gives an view into risk management.
Description
Citation
TURČAN, M. Studie bezpečnosti práce ve vybraném podnikatelském subjektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-14
Defence
Otázky oponenta: odpovězeno ot.1) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Jaké jsou konkrétní postupy pro doporučené návrhy - např. doplnění traumatologických plánů Odpovězeno ot.2) Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D. Jaké jsou zdroje, které byly využity v analytické části bakalářské práce? Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO