Vývoj svařování ve stavbě lodí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zabývá metodami svařování ve stavbě lodí, shrnuje základní používané metody svařování jako SAW, MAG, MIG, TIG, laser, Laser-Hybrid. Popisuje vlastnosti svařovaných materiálů. Speciálně pak materiály HY80 a HY100. Dále se zabývá přídavnými materiály. Zvláště materiály Spoolarc 95 a 120. Zvláštní důraz je kladen na metodu Laser-Hybrid, její vlastnosti a použití ve stavbě lodí. Na závěr popisuje možnosti svařování hliníku metodou FSW, přípravu svarových ploch a výrobou sandwich panelů.
This work deals with the methods of welding in shipbuilding, summarises the basic techniques used for welding of the SAW, MAG, MIG, TIG, laser, Laser-Hybrid. It describes the properties of welded material. Especially the materials HY80 and HY100. It follows from the filler materials. In particular materials Spoolarc 95 and 120. Particular emphasis is placed on the method of Laser-Hybrid, its properties and use in shipbuilding. Finally, describes the method of welding aluminium using FSW, preparation of welded surfaces and producting of sandwich panels.
Description
Citation
URBAN, V. Vývoj svařování ve stavbě lodí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (předseda) Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. (člen) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (člen) Ing. Evžen Vyplašil, CSc. (člen) prof. Ing. Martin Trunec, Dr. (člen)
Date of acceptance
2009-06-24
Defence
Student seznámil zkušební komisi s prezentací bakalářské práce a zodpověděl dotazy oponenta. Stabilizace plazmy vodou. Jaké tloušťky materiálů jsou u lodních konstrukcí? Typy ocelí pro lodní konstrukce?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO