Palivové systémy s tlakovým zásobníkem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na vstřikovací systém s vysokotlakým zásobníkem Common Rail pro vznětové motory. Je zde popsán princip funkce, historie systému a jednotlivé funkční součásti. Práce se zabývá aktuálně používanými systémy předních výrobců, aplikací těchto systému v motorech osobních automobilů a jejich vlivem na emise škodlivin ve výfukových plynech. Ze závěru této práce vyplývá, že systém Common Rail je v současnosti tím nejlepším, co lze ve vznětových motorech osobních automobilů použít.
This bachelor's thesis is focused on the Common Rail injection system for diesel engines. There is described each component, function principle and history of the system. It deals with currently used systems, theirs application in passenger cars engines and theirs effect on emissions in exhaust gases. It is concluded that the Common Rail injection system is currently the best, which we can use in passenger's cars diesel engines.
Description
Citation
BUCHTA, M. Palivové systémy s tlakovým zásobníkem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. František Bauer, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (člen) Ing. Jan Vančura, Ph.D. (člen) Ing. David Kollhammer, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-18
Defence
Student seznámil komisi s obsahem závěrečné práce. V rámci obhajoby byly komisí vzneseny následující dotazy: 1) Objasněte pojem korekce vstřikovačů 2) Porovnejte vstřikovací systém Common-Rail se systémem Pumpe-Duse u nákladního automobilu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO