Vliv kulturní diverzity na řízení podniku ve vybrané společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem kulturní diverzity na řízení týmu a podniku vybrané společnosti. Teoretická část se zaměřuje zejména na kulturní teorii Hofstedeho a jeho poznatky k obtížnosti vedení multikulturního týmu, ale též bere v potaz i ostatní teoretiky. Tato práce využívá několik dotazníků ke zjištění mezikulturního vlivu na vybranou společnost a analyzuje tyto výsledky, které jsou následně využity k návrhům pro zlepšení výkonnosti podniku.
This bachelor thesis focuses on the impact and issues of cultural diversity on management and leadership in a selected company operating internationally. Theoretical analysis focuses mainly on Hofstede’s understanding of culture and the difficulties of multicultural teams, but takes into consideration other cultural theories as well. Furthermore, this thesis uses several questionnaires to gain better insight into the intercultural environment of a selected company. At the end of the thesis, various proposals are provided in order to augment the company’s performance.
Description
Citation
MAREŠ, M. Vliv kulturní diverzity na řízení podniku ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. RNDr. Ivan Mezník, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Markéta Marcolová Klímková, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
doc. Ing. Zdeňka konečná, Ph. D. - Popište současný systém vzdělávání ve společnosti - otázka zodpovězena - Je doporučení možné aplikovat i na mateřskou společnost? - otázka zodpovězena Ing. Martin Pernica, Ph. D - Čím se firma zabývá, kde působí a na jakých pozicích pracují čeští pracovníci? - otázka zodpovězena - Jedná se o českou firmu? - otázka zodpovězena - Jakou má formu podnikání? - otázka zodpovězena Prof. RNDr. Ivan Mezník, Csc. - Jaký byl výstup výzkumu? - otázka částečně zodpovězena
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO