Studie spokojenosti zákazníků v neziskové organizaci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na spokojenost zákazníka v neziskové organizaci. V teoretické části jsou definovány základní pojmy týkající se zákazníka, spokojenosti zákazníka a pojmy související s neziskovou organizací. Cílem praktické části je poskytnout návrhy na zvýšení spokojenosti zákazníka v cimbálové muzice.
The thesis is focused on customer satisfaction in nonprofit organization. In the theoretical part there are defined basic notions deleating with a customer, customer satisfaction and nonprofit organization. The main aim of the practical part is to provide the proposal to increase the customer satisfaction in a folk music group.
Description
Citation
MORAVČÍK, D. Studie spokojenosti zákazníků v neziskové organizaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) Ing. Martin Mucha, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen)
Date of acceptance
2015-06-22
Defence
otázky oponenta Mgr. Večeřová: Jakým způsobem jste navázal na Vaši práci?/odpovězeno prof. Jurová: Jaké mají muzikanti odborné vzdělání?/odpovězeno doc. Půža: Co bylo pro Vás nejobtížnejší při psaní práce?/odpovězeno doc. Půža: Jaká je věková skladba kolegů muzikantů?/odpovězeno Mgr. Musilová: Máte pevně stanovenou cenu za Vaše vystoupení? Jakou formu smlouvy se zákazníkem uzavírate?/odpovězeno Mgr. Musilová: Jste nějak dotování z rozpočtu obce?/odpovězeno Mgr. Musilová: připomínky k práci - jaký je zdroj dat?, nesjednocená terminologie. Ing. Mucha Ph.D.: Zamyšlení nad rozpočtem ohledně marketingu?/odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO