Měření a vizualizace dat ze senzoru vzdálenosti v reálném čase Arduino a XBee komunikaci v prostředí MATLAB

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zabývá tvorbou měřícího obvodu, který se skládá z ultrazvukového senzoru, programovatelné desky Arduino, v němž bezdrátový přenos dat do počítače s programem MATLAB zajišťují moduly Xbee. V teoretické části byly popsány jednotlivé komponenty obvodu včetně nutného programového vybavení, praktická část byla věnována vlastní realizaci obvodu z daných součástek a současně tvorbě programů. Obvod byl fyzicky sestaven a získaná data ze senzoru vzdálenosti byla v reálném čase přenesena a vykreslována v počítači vybaveném programem MATLAB, kde jsou jednoduchým filtrem dat zkorigována a filtrovaná data jsou vynesena do grafů závislosti vzdálenosti na čase. Tato práce je jedním z možných prvních kroků k tvorbě inteligentních strojů či robotů obecně z hlediska mapování prostoru anebo jejich navádění a orientace v něm.
Work describes making of measuring system consisting of ultrasonic sensor, programmable board Arduino, where the wireless communication is provided by Xbee modules. Theoretical part depicts the single components including the programmes for making the code necessary for proper function of the system. On the other hand, realization and creation of programmes is the centre of practical part of the work. System was physically made and the obtained data from distance sensor were in real-time transferred and depicted in MATLAB programme, where the data are filtered and the graphs of elapsed time- distance are drawn. This work is one of the first possible steps in making intelligent devices or robots from the general aspect of mapping, navigating and orienting in a surrounding area.
Description
Citation
ZAPLETAL, M. Měření a vizualizace dat ze senzoru vzdálenosti v reálném čase Arduino a XBee komunikaci v prostředí MATLAB [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen) Ing. Ondřej Andrš, Ph.D. (člen) Ing. František Vdoleček, CSc. (člen) Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO