Vliv vlastností vstupního materiálu na technologii a výrobu hlubokotažného výrobku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce vypracovaná v rámci bakalářského studia předkládá posouzení vlivu vlastností vstupního materiálu na technologii a výrobu hlubokotažného výrobku pro společnost ITW Pronovia, s.r.o. V rámci této práce jsou vypracovány mechanické a technologické zkoušky na dodávaném materiálu HT179. Z tohoto materiálu se dále vyrábí patrona pro vystřelení airbagu, u které byly zaznamenány během výroby vady, otřepy po vystřižení děr na hlubokém výtažku. Firma tuto vadu hodnotí jako vadu materiálu, proto je nutné zhodnotit vlastnosti starého a nového materiálu.
This bachelor thesis was elaborated in cooperation with company ITW Pronovia, s.r.o within the scope of the bachelor degree and presents an assessment of the effect of material properties and manufacturing technology of a deep-drawn product. In this work the mechanical and technological tests were carried out on the supplied material HT179. This material is further processed into a cartridge for an airbag deployment. During production many defects occurred, especially after cutting out the holes of deep-drawn product. The company established these defects as material property. Therefore it is necessary to evaluate the characteristics of different material sets.
Description
Citation
ČERNÁ, M. Vliv vlastností vstupního materiálu na technologii a výrobu hlubokotažného výrobku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. (předseda) doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (člen) Ing. Marek Štroner, Ph.D. (člen) Ing. Michaela Císařová, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-23
Defence
Studentka provedla představení bakalářské práce a zodpověděla otázky oponenta. Otázky: 1. Jak ovlivňuje střižná síla otřepy? 2. Jaký je postup výroby výtažku? 3. Jaké jsou výsledky měření tvrdosti? 4. Vysvětlete termín apriorní trhlina. 5. Vysvětlete volbu součinitele otupení nástroje.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO