Přečerpávací vodní elektrárna

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá funkcí přečerpávacích vodních elektráren, popisuje jednotlivá strojní zařízení a jejich rozdělení dle parametrů použití. Nastiňuje také výpočet při návrhu hydraulického stroje. Dále jsou zde popisy strojních uspořádání a jejich použití v praxi. Pro konkrétní případ je zde zpracována přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně. Související téma, které je zde zahrnuto, je elektrizační soustava a denní diagram zatížení.
This bachelor thesis deals with the functions of hydro-power plants, describes the various machinery and their distribution according to the parameters of use. Outlines the calculation in the design of hydraulic machines. There are also descriptions of machine layout and their use in praktice. For the particular case, there is prepared hydro power plant Dlouhé stráně. Related topic that is included here, the electricity system and the daily load diagram.
Description
Citation
ŠIMEK, P. Přečerpávací vodní elektrárna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. František Pochylý, CSc. (předseda) doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc. (místopředseda) doc. RNDr. Libor Čermák, CSc. (člen) doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO