Metodika měření společenské odpovědnosti firem

but.committeeprof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (člen) prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. (člen) prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (člen) doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (člen) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (člen) doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. (člen) doc. Ing. PhDr. Aleš Gregar, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.jazykčeština (Czech)
but.programEkonomika a managementcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorPutnová, Annacs
dc.contributor.authorČernohorská, Lenkacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:03:31Z
dc.date.available2019-06-14T11:03:31Z
dc.date.created2011cs
dc.description.abstractZákladní východisko společenské odpovědnosti firem tvoří pochopení a přijetí skutečnosti, že podnik je součástí společnosti, ve které vyvíjí své aktivity. Je mnoho firem, které se chovají na základě dobrovolného plnění nadstandardních závazků v oblastech společenské odpovědnosti a skutečně při své činnosti myslí na své okolí. Problém však může nastat v okamžiku zjišťování úrovně společenské odpovědnosti jednotlivých pilířů společenské odpovědnosti, která je tvořena oblastí ekonomickou, sociální a environmentální. Hodnocení a měření společenské odpovědnosti může být prováděno prostřednictvím exaktních metod tj. standardů a norem. V organizaci by měly být stanoveny mechanismy měření ve všech oblastech společenské odpovědnosti firem. Firma může k reportingu využít struktury již existujících standardů, nicméně komplikovanost těchto standardů znemožňuje jejich snadné použití v České republice. V následující práci bude navržena metodika pro měření společenské odpovědnosti firem.cs
dc.description.abstractThe starting point of Corporate Social Responsibility is the understanding and the acceptance of fact, that organization is a part of the society, in which it develops its activities. There are many companies, which are conducting in accordance to superior performance of the obligations in the area of social responsibility. These organizations truly think about their surroundings. The problem can occur in the measuring the social responsibility level of each CSR pillars, consisting of economic, social and environment areas. Measurement and evaluation of CSR could be conducted by some exact methods (i.e. standards and norms). In organization is needed to set up measurement mechanisms of all the areas of corporate social responsibility. The organization could use for reporting “structures” of already existing standarts, however the complexity of these standarts is the reason why it is not easy to apply them in the Czech Republic. The following project presents the metodology of measuring Corporate Social Responsibilityen
dc.description.markPcs
dc.identifier.citationČERNOHORSKÁ, L. Metodika měření společenské odpovědnosti firem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.cs
dc.identifier.other41420cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4895
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSpolečenská odpovědnost firemcs
dc.subjectměření společenské odpovědnostics
dc.subjectISO 26000cs
dc.subjectSA 8000cs
dc.subjectAA 1000cs
dc.subjectstakeholders teorie.cs
dc.subjectCorporate Social Responsibilityen
dc.subjectthe measurement of CSRen
dc.subjectISO 26000en
dc.subjectSA 8000en
dc.subjectAA 1000en
dc.subjectstakeholders theoriesen
dc.titleMetodika měření společenské odpovědnosti firemcs
dc.title.alternativeMethodology of Corporate Social Responsibility Measurementen
dc.typeTextcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
dcterms.dateAccepted2011-06-29cs
dcterms.modified2011-07-07-08:47:22cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
sync.item.dbid41420en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 16:44:00en
sync.item.modts2020.03.30 15:12:24en
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
2.89 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
thesis-1.pdf
Size:
1.59 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
thesis-1.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_41420.html
Size:
1.23 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_41420.html
Collections