Analýza rizikového chování uživatelů sociální sítě Facebook

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tématem bakalářské práce je analýza rizikového chování uživatelů sociální sítě Facebook. Analýza je provedena na základě vlastního dotazníkového šetření. První část práce je věnována teoretickým poznatkům z oblasti statistiky, sociálních sítí, sociologického výzkumu a zásad bezpečného využívání internetu. Druhá část práce obsahuje praktickou realizaci sociologického výzkumu a dotazníkového šetření, následné zpracování získaných dat, vyvození závěrů a doporučení pro uživatele sociální sítě Facebook.
Theme of bachelor thesis is analysis of risk behaviour of Facebook users. Analysis is performed on the basis of self-created question-form. First part of thesis is dedicated to theoretical resources of statistics, social networks, sociological research and principles of safe use of Internet. Second part contains practical realization of sociological research and creating of question-form, processing of collected facts, interpretation of conclusions and recommendations for users of social network Facebook.
Description
Citation
ONDRA, J. Analýza rizikového chování uživatelů sociální sítě Facebook [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA (předseda) doc. RNDr. Jiří Kropáč, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Sedlák (člen)
Date of acceptance
2013-06-20
Defence
Otázky oponenta: odpovězeno Ing. Neuwirth: Chování rizikových skupin na internetu. Hodnocení: odpovězeno. Ing. Sedlák: Časová náročnost práce. Hodnocení: odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO