Dálkově ovládaná terénní čtyřkolka

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na kompletní návrh a realizaci RC vozidla ovládaného pomocí chytrého zařízení s operačním systémem Android pomocí komunikace Bluetooth. Čtyřkolka je navrhována v souladu s požadavky interaktivní herny VUT FEKT, kam je toto vozidlo určeno. Práce se zabývá jak částí elektrickou, tak částí programovou a mechanickou. V elektrické části zahrnuje kompletní výběr a popis pohonu, realizovaného pomocí BLDC motoru a jeho regulátoru. Regulátor je ovládán pomocí řídicí jednotky ve formě mikrořadiče rodiny AVR, který zároveň zpracovává přijímaná data z komunikace Bluetooth. Součástí návrhu je také vhodný výběr akumulátoru technologie Li-Pol a jeho kapacity. V programové části je řešen vývoj aplikace pro OS Android pomocí vývojové platformy Mit App Inventor 2 a v mechanické části je rozebírán podvozek, využitý pro RC čtyřkolku a konstrukční řešení celého návrhu.
The bachelor's thesis focuses on the complete design and implementation of an RC vehicle controlled by a smart device with the OS Android using Bluetooth communication. The RC four-wheeler is designed in accordance with the requirements of the BUT FEKT interactive gaming room, where this vehicle is intended. The work deals with the electrical, the program and mechanical part. The electrical part includes a complete selection and description of the drive, implemented using a BLDC motor and its controller. The controller is controlled by a control unit in the form of a microcontroller from the AVR family, which also processes the received data from Bluetooth communication. The design also includes a suitable selection of the Li-Pol technology battery and its capacity. The program part deals with the development of an application for the Android OS using the Mit App Inventor 2 development platform, and in the mechanical part the chassis used for the RC four-wheeler and the design solution of the entire design are discussed.
Description
Citation
KEJZLAR, R. Dálkově ovládaná terénní čtyřkolka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Pavel Šteffan, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc. (místopředseda) Ing. Vilém Kledrowetz, Ph.D. (člen) Ing. Imrich Gablech, Ph.D. (člen) Ing. Alexandr Knápek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-23
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta: Jak je to s chybným výpočtem? Můžete objasnit, jestli dosazení do vzorce byla pouze formální chyba, či jiná? Případně proč počítáte s jinými velikostmi proudu diodami pro přední a zadní část? V práci píšete, že v programu pro Android řešíte ošetření stisknutí obou tlačítek ve stejném čase, ale nespecifikujete, jestli stisknutí obou tlačítek je žádoucí, či nikoliv. V případě zakázání stisknutí obou tlačítek ve stejném čase, můžete objasnit proč? Z pohledu uživatele, se mi zdá žádoucí povolení stisknutí tlačítka vpřed/vzad a směru. Při poloze zatočení uvádíte 7 hodnot natočení na každou stranu. Jaký je maximální úhel natočení kol? Například při maximálním úhlu natočení je úhel mezi 2 polohy 7,5 stupně. Je toto dostačující? Dále zodpověděl otázky komise: Jak se čtyřkolka chová, když se dostane mimo dosah dálkového ovládání?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO