Metody rozpoznávání objektů snímaných kamerou pro účely robotické manipulace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problémem detekce nahodile umístěných neorientovaných objektů pro účely robotické manipulace. Hlavním cílem první části této práce je, seznámit se se základními metodami zpracování obrazu. V následující části je vybrána vhodná metoda detekce obdélníkových objektů, která je realizována v prostředí NI LabVIEW. Dále je popsána konstrukce, kinematika a řízení robotického manipulátoru, který byl součástí experimentu. V poslední kapitole jsou rozebrány a vyhodnoceny výsledky experimentu.
This bachelor thesis deals with the detection issue of randomly placed unoriented objects for purposes of robotic manipulation. The first part of this paper is aimed to get acquainted with the basic methods of image processing. In the next section, a choice of the suitable method is made to create software for the rectangular shaped objects detection in NI LabVIEW. Subsequently, the robotic arm manipulator construction and related issues, such as kinematics, servo controlling, are briefly described. In the reminder of this paper, some experimental results are shown and evaluated.
Description
Citation
DALECKÝ, F. Metody rozpoznávání objektů snímaných kamerou pro účely robotické manipulace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen) Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen) RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen) Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO