Studie kořenové čistírny odpadních vod pro obec Jankovice

but.committeecs
but.defencecs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStavební inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorPumprlová Němcová, Miroslavacs
dc.contributor.authorUjházy, Adrianacs
dc.contributor.refereeMrvová, Michaelacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:53:59Z
dc.date.available2019-04-03T22:53:59Z
dc.date.created2018cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá studií kořenové čistírny odpadních vod v obci Jankovice u Holešova. Požadavek na zhotovení čistírny vzešel od obce Jankovice, která neměla do té doby vyřešené čištění jejich odpadních vod. Úvodní část práce se zabývá rešerší odborných poznatků a informací, které seznamují s problematikou kořenových čistíren. Je zde vysvětlen princip fungování technologie a podrobně jsou popsány jednotlivé čistící stupně na čistírně. Druhá část popisuje konkrétní řešení pro kořenovou čistírnu v dané obci. Uvedeny jsou obecné informace o obci, se zaměřením na problematiku nakládání s odpadními vodami. Návrhová studie předpokládá dvě varianty umístění čistírny, v závěru je pak doporučena jedna z nich. Dle aktuální normy jsou předběžně navrženy jednotlivé technologické stupně čistírny, odhadnuty jsou i finanční náklady. Celé řešení je zakresleno v situaci a doplněno výškovým schématem. Účelem této práce je navrhnout správně fungující kořenovou čistírnu odpadních vod pro obec do 500 ekvivalentních obyvatel.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with a study of the constructed wetland in the village Jankovice (Holesov), where they has not had a treatment plant yet. The first part of bachelor thesis is focused on informations and research studies, introducing to problems of constructed wetlands. In this part the the principles of technology are explained and the individual treatment stages in wetland are described. The second part of thesis describes the design study of the wastewater treatment plant in Jankovice u Holesova. It includes information about the village and a proposal of the individual treatment processes. The design study assumes two variants of the constructed treatment wetland location, at the end is recommended one of them. According to the current standard, the individual technological stages of wetland are pre-designed, financial costs are also estimated. The whole solution is drawn in the situation and completed by a height technical drawing. The aim of this thesis is to propose a properly functioning root waste water treatment plant for the municipality of up to 500 PE.en
dc.description.markCcs
dc.identifier.citationUJHÁZY, A. Studie kořenové čistírny odpadních vod pro obec Jankovice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.cs
dc.identifier.other114433cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/84670
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKořenová čistírna odpadních vodcs
dc.subjectnávrhová studiecs
dc.subjectčištění odpadních vodcs
dc.subjecthorizontální filtrcs
dc.subjectvertikální filtrcs
dc.subjectConstructed wetlanden
dc.subjectdesign studyen
dc.subjectwastewater treatmenten
dc.subjecthorizontal filteren
dc.subjectvertikal filteren
dc.titleStudie kořenové čistírny odpadních vod pro obec Jankovicecs
dc.title.alternativeThe study of realization of the constructed treatment wetland for Jankovice villageen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2018-06-12cs
dcterms.modified2018-09-06-16:03:00cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid114433en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 19:05:03en
sync.item.modts2021.11.12 18:19:28en
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajinycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
3.79 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-45100.pdf
Size:
1.17 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-45100.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-45101.pdf
Size:
822.58 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-45101.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
441.78 KB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_114433.html
Size:
1.46 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_114433.html
Collections