Inovace systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá analýzou a inovací systému odměňování pracovníků ve vybrané společnosti. V teoretické části jsou shrnuty pojmy související s odměňováním pracovníků. Analytická část analyzuje pomocí vhodných nástrojů, současný stav organizace. Poslední část se zabývá návrhem zlepšení odměňování personálu a ekonomické zhodnocení navrhovaného řešení.
The bechlor´s thesis deals with analysis and inovation of remuneration of employees in a selected company. The theoretical part summarizes the concepts related to remuneration of staff. The analytical part focus on a current status of the company. The last chapter deals with the improvement of the emplyee´s benefits and solves the economic evaluation of the proposed solution.
Description
Citation
BILÍK, J. Inovace systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Josef Novotný, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen)
Date of acceptance
2017-06-20
Defence
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. – Jaký je Váš názor na zaváděné balíčky a vztah k výsledku hospodaření - zodpovězeno Ing. Josef Novotný, Ph.D. – Benefit penzijního připojištění a jeho smysluplnost do budoucna - zodpovězeno doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. – Dotaz na popis obsahu a funkčnosti zdravotního balíčku- zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO