Ventilové rozvody moderních spalovacích motorů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V bakalářské práci jsem se soustředil na princip činnosti tykající se rozvodových mechanismů moderních spalovacích motorů se zaměřením na variabilní časování ventilů. Práce je pojata jako rešerše dostupných elektronických zdrojů, odborné literatury a článků z odborných periodik. V práci je uveden princip, popis činnosti a stručná historie spalovacích motorů. Hlavní část je věnována specifikaci, která se týká variabilního časování ventilů a přehled systému používaných u dnešních moderních vozidel. Závěr práce obsahuje kritické zhodnocení, kde jsou uvedeny výhody a nevýhody této problematiky.
In my bachelor's thesis I was concentrated on a principle of an activity, which is related to timing mechanisms of modern combustion engines, with a focus on variable valve timing. The thesis is conceived as a research of available electronic resources, professional literature and articles from professional periodicals. In the thesis there are introduced the principle, description of the activity and a brief history of combustion engines. The main part is focused on a specification, which is related to variable valve timing, and a summary of systems, which are used in today´s modern vehicles.The conclusion contains a critical evaluation, in which there are written advantages and disadvantages of this problem.
Description
Citation
POHOŘELSKÝ, P. Ventilové rozvody moderních spalovacích motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc. (předseda) prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (místopředseda) Ing. David Svída, Ph.D. (člen) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koláček (člen)
Date of acceptance
2015-06-15
Defence
Student seznámil komisi s prezentací bakalářské práce na téma Ventilové rozvody moderních spalovacích motorů
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO