Modelování a návrh řízení mechatronických soustav ve stavovém prostoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá modelováním jednoduchých mechatronických soustav ve stavovém prostoru a návrhem jejich řízení. V práci je popsána metodika tvorby stavového modelu stejnosměrného motoru s pomocí programů MATLAB/SIMULINK a NI LabVIEW. Pro realizovaný model je navrženo řízení a toto řízení je simulačně ověřeno. Poté jsou jak model, tak řízení verifikovány na reálné soustavě.
This work is concerned with modeling of simple mechatronic’s systems in state space and with designing their controls. In work is described a method for constructing the state model of direct current motor with programs MATLAB/SIMULINK and NI LabVIEW. There is designed the control for realized model and this control is verified in simulation. Later are model and its control, verified on real system.
Description
Citation
ERTL, L. Modelování a návrh řízení mechatronických soustav ve stavovém prostoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. (člen) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (člen) prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (člen) prof. Ing. Ctirad Kratochvíl, DrSc. (člen) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-23
Defence
Student prezentoval výsledky své práce na dobré úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO