Posouzení informačního systému a návrh změn

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem změn v informačním systému v podobě implementace nové aplikace pro společnost BOSCH Diesel s.r.o., která pomůže s uchováváním a správou potřebných dat. Hlavním cílem je navrhnout a implementovat aplikaci pro správu dat a automatizaci procesů, spojených s výměnou a modernizací hardwarových prostředků ve firmě a kontroly jejího průběhu. Zavedením aplikace by se měli vyřešit problémy, které aktuálně mohou nastat kvůli uchovávání velkých objemů dat v aplikaci MS Excel.
The bachelor thesis deals with the proposition in the information system in the form of implementation of a new application for BOSCH Diesel s.r.o., which will help with the storage and management of the necessary data. The main target is to propose and implement a data management application and automate the processes associated with exchanging and upgrading hardware means in the company and controlling the process. Implementation of the application should solve the problems that may currently occur due to the storage of large volumes of data in MS Excel.
Description
Citation
PRAŽÁK, J. Posouzení informačního systému a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (předseda) doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. (místopředseda) Ing. Aleš Klusák, Ph.D. (člen) Mgr. Vladěna Štěpánková, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2017-06-21
Defence
Otázky vedoucího - zodpovězeno Otázky oponenta - zodpovězeno Otázky při obhajobě: prof. Dr. RNDr. Zdeněk Pospíšil: Budete se zapojovat při realizaci Vašeho návrhu? - zodpovězeno V jakém prostředí budete aplikaci programovat? - zodpovězeno Jaká vnímáte rizika realizace Vašeho návrhu? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO