Návrh rozpočtu městyse

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem rozpočtu obce, přesněji městyse Velké Němčice, pro příští období, konkrétně pro rok 2013. V teoretické části jsou shrnuty základní poznatky o obcích, jejich příjmech a výdajích a o rozpočtech obcí. Praktická část se zabývá analýzou rozpočtů v letech 2011 a 2012 a poté návrhem rozpočtu obce pro následující období.
Bachelor thesis deals with the draft budget of the municipalities, the small town Velké Němčice, for the next period, i.e. for the year 2013. In the theoretical part are summarized fundamental knowledge about the community, their revenue and expenditure and about the budgets of municipalities. The practical part analyzes the budgets in 2011 and 2012, and the draft municipal budget for the following year.
Description
Citation
MRKVICOVÁ, N. Návrh rozpočtu městyse [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. (předseda) JUDr. Hana Vejvodová (místopředseda) Ing. Michaela Beranová, Ph.D. (člen) Ing. Martina Sochorcová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-17
Defence
Otázka vedoucího bakalářské práce: Odpovězeno Pokud by jste měla posoudit hospodaření tohoto městyse, našla by jste nějaký ukazatel, pomocí kterého by jste dokázala porovnat hospodaření tohoto městyse s jiným, případně s jinou obcí? Otázka: JUDr. Hana Vejvodová Máte kapitálové příjmy městyse, co představují? Zabývala jste se také daní z nemovitosti? Využil tento městys zvýšení tohoto koeficientu? Proč Vy navrhujete jeho zvýšení? Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO