Asymptotická stabilita systémů lineárních obyčejných diferenciálních rovnic v inženýrských aplikacích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá stabilitou soustav lineárních diferenciálních rovnic a to speciálně stabilitou ljapunovskou a asymptotickou. Nejprve jsou zavedeny potřebné pojmy z teorie stability a soustav diferenciálních rovnic. Dále jsou vypsány základní metody pro zjišťování stability soustav lineárních diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty a je provedeno jejich porovnání. Další část práce je věnována trajektoriím v rovině se zaměřením na izolované singulární body. V závěru práce jsou uvedeny dvě technické aplikace a to propojené sekce a oscilátory.
This bachelors thesis is dealing with stability of system of linear ordinary dierential equations and specially lyapunov stability and asymtotic stability.The are established necessary concepts from the theory of stability and form systems of dierential equations at rst. Furthermore there are listed basic methods for determining the stability of linear dierential equations with constant coecients and they are compared. The next part of thesis is dedicated to trajectory in plane with focus on isolated singular points. At the end are two technical applications and they are linked sections and oscillators.
Description
Citation
MAŠEK, J. Asymptotická stabilita systémů lineárních obyčejných diferenciálních rovnic v inženýrských aplikacích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Matematické inženýrství
Comittee
prof. RNDr. Jan Čermák, CSc. (předseda) RNDr. Ludmila Chvalinová, CSc. (místopředseda) RNDr. Radovan Potůček, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Jiří Klaška, Dr. (člen) doc. Ing. Pavel Štarha, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO