Komentovaný překlad odborného textu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této bakalářské práce je přeložení odborného textu se zaměřením na transformátory a jeho následná analýza, jak stylistiky, tak jazykových prostředků, které byly v textu použity. Celková práce je rozdělena do dvou částí, z nichž první se soustřeďuje na správný překlad a celkovou přípravu podkladů pro následnou analýzu, která je předmětem druhé části práce. Druhá část práce se zaměřuje na správnou analýzu textu a vyobrazených jazykových prostředků, které byly v textu použity a jejich následné zformulování do srozumitelného komentáře.
The goal of this Bachelor thesis is to translate and analyze a specialized text which focuses on transformers. The whole work is divided into two parts. The first part concentrates on the translation and overall preparation of the basis for the analysis which follows in the second part of the semestral thesis. The second part concentrates on the analysis of the text and all linguistic means which were used and the main task is to comment properly on selected phenomena that the analysis reveals.
Description
Citation
KARZEL, V. Komentovaný překlad odborného textu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Angličtina v elektrotechnice a informatice
Comittee
doc. PhDr. Milena Krhutová, Ph.D. (předseda) Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Pavel Sedláček (člen) Mgr. Jaromír Haupt, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaroslav Boušek, CSc. (člen) Mgr. Bc. Dagmar Šťastná (člen)
Date of acceptance
2020-06-23
Defence
Student přednesl velmi dobrou obhajobu své BP a uspokojivě zodpověděl otázku oponenta: V závěru na str. 47-48 uvádíte několik výrazů a frází, které představují znaky objektivity textu. Uveďte jaké další prostředky v textu jsou nositeli objektivity.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO