Systémy brzdění letadel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Záverečná bakalárska práca sa zaoberá problematikou brzdenia letúnov. Popisuje jednotlivé systémy brzdenia a na schémach vysvetľuje ich funkciu a použitie. Ďalej uvádza hlavné výhody a nevýhody týchto systémov s ich následným ich porovnaním. Súčasťou práce je prehľad brzdiacich systémov, ktoré používajú dopravné letúny s prepravnou kapacitou nad sto pasažierov. Ďalej je analyzovaný vývoj veľkosti brzdnej sily týchto letúnov.
The bachelor thesis focuses on problems of braking of aircraft. It describes constituent systems of braking and explains on schemes their function and application. It mentions main advantages and disadvantages of these systems with their subsequent comparison. The thesis includes a summary of braking systems which are used by commercial airplane with capacity over a hundred passengers. There is also analyzed development of braking force size of these airplanes.
Description
Citation
BULKO, M. Systémy brzdění letadel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Karol Fiľakovský, CSc. (člen) doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Kujal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloslav Petrásek, CSc. (člen) Ing. Robert Popela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Třetina, CSc. (člen)
Date of acceptance
2013-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO