Vliv přídavku fortifikovaného vína při výrobě paštiky na senzorickou kvalitu výrobku

but.committeeprof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) doc. Ing. Adriána Kovalčík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Student seznámil členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Student akceptoval všechny připomínky oponentky a na všechny otázky odpověděl v plné šíři. Diskuse: doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. V práci využíváte jako literaturu skripta či odborné knihy, našel jste i odbornou literaturu či články, které se zabývaly Vaší problematikou? doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D. Jaký je rozdíl mezi sadou A a B v senzorické analýze? Jak si vysvětlujete, že mezi danými sadami nejsou znatelné rozdíly? Jak byla provedena senzorická analýza? Byl použit i standard? Co znamená intenzita vína, kterou uvádíte v práci? Student odpověděl na všechny doplňující otázky členů komise, které byly v průběhu diskuse k dané problematice vzneseny. V diskusi student prokázal velmi dobrou orientaci v dané problematice. Po diskusi následovalo hodnocení závěrečné práce. Student prokázal nejen velmi dobré odborné znalosti, ale i schopnost samostatné prezentace dosažených výsledků.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programChemie a technologie potravincs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorMikulíková, Renatacs
dc.contributor.authorKmeť, Jancs
dc.contributor.refereeSlavíková, Zuzanacs
dc.date.accessioned2022-06-15T06:54:29Z
dc.date.available2022-06-15T06:54:29Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je vyhodnotit vliv přídavku fortifikovaného vína na senzorické vlastnosti paštiky. Práce se zabývá přípravou paštik s fortifikovanými víny a sledováním vhodnosti připravených paštik ke konzumaci. Teoretická část popisuje využité suroviny, hlavně maso a fortifikované víno, dále pak technologie výroby paštiky, metody a podmínky senzorické analýzy. Celkem bylo připraveno devět druhů paštik, z nichž osm obsahovalo vybraná fortifikovaná vína. Vyhodnocením průběhu záhřevu bylo stanoveno, že paštiky byly dostatečně tepelně opracovány a tedy vhodné ke konzumaci. Pomocí senzorické analýzy bylo zjištěno, že přidaná vína mají vliv hlavně na vzhled, barvu a chuť produktu. Mezi hodnotiteli nejpreferovanější byly paštiky bez přídavku fortifikovaných vín. Dobře hodnocené pak byly paštiky s přídavkem vína Santa cruz Rosé pink a českým likérovým vínem Agni.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to evaluate effect of addition of fortified wine on sensory quality of pâté. Thesis deals with preparation of fortified wine enriched pâté and their suitability for consumption. Main ingreditents, mainly meat and fortified wine are described in theoretical part. Furthermore, the technology of pâté production, methods and conditions of sensory analysis are also listed in this thesis. A total of nine types of pâté were prepared, eight of these pâtés contained different amouts of selected fortified wines. By evaluation of thermosterilation process, prepared pâtés were suitable for consumption. The sensory analysis showed us that addition of fortified wine mailny affects appearence, colour and flavour of product. Most preffered were pâtés without addition of fortified wine. Pâtés that contained Santa Cruz pink porto Rosé wine and Czech liqour wine Agni were well rated.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationKMEŤ, J. Vliv přídavku fortifikovaného vína při výrobě paštiky na senzorickou kvalitu výrobku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.cs
dc.identifier.other138989cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205311
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPaštikacs
dc.subjectfortifikovaná vínacs
dc.subjectportská vínacs
dc.subjectsenzorická analýzacs
dc.subjectPatéen
dc.subjectfortified wineen
dc.subjectport wineen
dc.subjectsensory analysisen
dc.titleVliv přídavku fortifikovaného vína při výrobě paštiky na senzorickou kvalitu výrobkucs
dc.title.alternativeEffects of the addition of fortified wine in the production of pates on the sensory quality of the producten
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-14cs
dcterms.modified2022-06-14-14:54:04cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
sync.item.dbid138989en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.15 08:54:29en
sync.item.modts2022.06.15 08:19:51en
thesis.disciplinePotravinářská chemie a technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
2.14 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_138989.html
Size:
9.15 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_138989.html
Collections