Pracovněprávní vztahy se zaměřením na zaměstnanecké benefity

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se věnuje problematice pracovněprávních vztahů se zaměřením na poskytování zaměstnaneckých benefitů. Teoretická část práce se orientuje na vymezení nejdůležitějších pracovněprávních a ekonomických pojmů pro lepší porozumění problematiky. Analytická část bakalářské práce se věnuje popisu konkrétního podnikatele XYZ s.r.o. a jeho aktuální situaci v oblasti zaměstnanosti. Závěr bakalářské práce je věnován řešení problému podnikatele, a to návrhem zaměstnaneckých benefitů pro zaměstnance. Navržené zaměstnanecké benefity se snaží o zvýšení konkurenceschopnosti podnikatele a jeho atraktivity na trhu práce.
The thesis is about the issue of labour relations with a focus on providing benefits for employees. The theoretical part of the thesis focuses on defining the most important labor and economic terms for better understanding of the issue. The analytical part of the thesis describes the businessman XYZ s.r.o. and his current employment situation. The end of the thesis looks at the problem of the businessman and structure of employee benefits designed for employees. The benefits try to increase the competitiveness of the businessman and his attractiveness in the labour market.
Description
Citation
DOBEŠOVÁ, M. Pracovněprávní vztahy se zaměřením na zaměstnanecké benefity [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) Ing. Martin Mucha, Ph.D. (místopředseda) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2019-06-13
Defence
Otázky oponenta: Podle jakého kritéria jste zvolila pracovní pozice, kterým by měl zaměstnavatel přispívat na reakreaci? Proč pro THP pracovníky namísto dělníků, kteří pracují manuálně? odpovězeno Jaké jsou v současnosti další důvody úbytku kvalifikovaných pracovníků především v řemeslných profesích? odpovězeno V bakalářské práci doporučujete zavedení benefitu formou týdne doovolené navíc pro všechny zaměstnance. Jaké by bylo možné nastavit podmínky, aby mohli dovolenou navíc čerpat jen někteří zaměstanci? odpovězeno Ing. Nina Bočková, Ph.D. Jak se použití vozidla pro soukromé vozidlo promítne do nákladů zaměstnavatele? odpovězeno Jaké jsou tržby podniku, jaké bude procentuální zvýšení nákladů po zavedených opatřeních a jak se promítne do tržeb. odpovězeno Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. Proč ve Vašem návrhu manažeři dostanou více a dělníci méně v rámci benefitu? odpovězeno Která část zaměstnanců je pro firmu nejdůležitější jakou formu benfitů jim nabídnete, aby jste je skutečně přilákala do firmy? odpovězeno Porovnávala jste současnou mzdu dělníků s konkurenčními firmami a trhem práce? odpovězeno Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc Zjišťovala jste přímo u zaměstnanců jejich zájem o navrhované benefity? odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO