Využití kvasinek rodu Metschnikowia k produkci lipidických látek

but.committeeprof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc. (člen) doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponentky a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse: prof. Márová: Byly by produkce na kávovém oleji ekonomické? Kávový olej byl ze sedliny? doc. Diviš: V práci uvádíte korekční směs, můžete vysvětlit, o co se jedná? Z jakého důvodu se do média přidával Tween? Co je to odpadní kávový olej? Co mohlo být obsaženo ve fritovacím olej a způsobit inhibiční účinky během kultivace? Studentka odpověděla na doplňující otázky členů komise, které byly v průběhu diskuze k dané problematice vzneseny. Po diskusi následovalo hodnocení závěrečné práce. Diplomantka prokázala velmi dobré odborné znalosti a rovněž schopnost samostatné prezentace dosažených výsledků.cs
but.jazykslovenština (Slovak)
but.programChemie a technologie potravincs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorNěmcová, Andreask
dc.contributor.authorŠvitková, Bibiánask
dc.contributor.refereeMárová, Ivanask
dc.date.accessioned2021-09-11T06:56:28Z
dc.date.available2021-09-11T06:56:28Z
dc.date.created2021cs
dc.description.abstractOleogénne kvasinky sa vyznačujú schopnosťou akumulovať za určitých podmienok zvýšené množstvo lipidov. Tieto mikrobiálne lipidy sa líšia v zastúpení mastných kyselín, čo umožňuje ich široké využitie v biotechnologickom priemysle. Diplomová práca sa zameriava na produkciu lipidov, zastúpenie jednotlivých skupín mastných kyselín a produkciu skvalénu kvasinkami rodu Metschnikowia v závislosti na rôznych kultivačných podmienkach. Sledovaná bola produkcia biomasy a produkcia lipidov v jednotlivých kultivačných médiách s prídavkami rôznych odpadových substrátov. Produkčné vlastnosti boli sledované plynovou chromatografiou a na produkciu skvalénu bola zvolená metóda vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie HPLC. Všetky produkčné kmene boli schopné akumulovať lipidy na odpadových substrátoch aj keď v rôznych hodnotách. Tieto hodnoty boli veľmi individuálne, čo sa týka konkrétnych kmeňov a rastu na danom substráte. Kompozícia lipidov bola rôzna vzhľadom na značnú variabilitu odpadových substrátov. Čo sa týka produkcie skvalénu, kvasinky rodu Metschnikowia nedokázali vyprodukovať za prítomnosti terbinafínu a zvyšujúcej sa jeho koncentrácie túto látku. Bol zvolený postup ako pri kvasinke Yarrowia lipolytica, avšak na odlišnú syntézu sterolov u kvasiniek rodu Metschnikowia, touto cestou skvalén nebol produkovaný.sk
dc.description.abstractThe oleaginous yeasts have an ability to accumulate an increased number of lipids, under certain circumstances. These microbial lipids differentiate in the number of fat acids present, which enables their wide application in biotechnological industry. This master’s thesis is aimed on lipid production, number of the fat acid groups present, and squalene production by Metschnikowia yeasts, based on the cultivating conditions. Biomass and lipid production was observed in separate cultivation media, with the addition of the different waste substrates. Production properties were observed by method of the gas chromatography. For the squalene production observation, a HLPC method was chosen. All production groups were able to accumulate lipids on the waste substrate, although in different values. These values were very individual, especially in the areas of the specific groups and growth on the given substrate. The lipid composition was different, which was caused by differences in the waste substrates. With regards to the squalene production – the yeasts from the Metschnikowia family were not able to produce squalene in the presence of the terbinafine and its increasing concentration. Therefore, the same procedure was chosen, as it was for the Yarrowia lipolytica yeast, with the difference in the sterol synthesis, however squalene was still not produced this way.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationŠVITKOVÁ, B. Využití kvasinek rodu Metschnikowia k produkci lipidických látek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2021.cs
dc.identifier.other131504cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/201596
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkvasinkysk
dc.subjectMetschnikowia pulcherrimask
dc.subjectodpadové substrátysk
dc.subjectskvalénsk
dc.subjectlipidysk
dc.subjectyeasten
dc.subjectMetschnikowia pulcherrimaen
dc.subjectwaste substratesen
dc.subjectsqualeneen
dc.subjectlipidsen
dc.titleVyužití kvasinek rodu Metschnikowia k produkci lipidických láteksk
dc.title.alternativeUse of yeasts of the genus Metschnikowia for the lipid productionen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2021-09-10cs
dcterms.modified2021-09-10-13:08:52cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
sync.item.dbid131504en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 20:09:43en
sync.item.modts2021.11.12 19:10:38en
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
2.48 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_131504.html
Size:
11.46 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_131504.html
Collections